April 16th, 2020

о Российской глубинке..., О православии, о путешествиях

Страстна́я седмица. Великий Четверг


Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери


В Великий Четверг Церковь вспоминает и вновь совершает Тайную Вечерю Господа Иисуса Христа с Его учениками и апостолами.

Страстная седмица. Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери

«Яду́щымъ же и́мъ, прiе́мь Иису́съ хлѣ́бъ и благослови́въ преломи́, и дая́ше ученико́мъ, и рече́: прiими́те, яди́те: сiе́ е́сть тѣ́ло мое́.
И прiе́мъ ча́шу и хвалу́ возда́въ, даде́ и́мъ, глаго́ля: пі́йте от нея́ вси́:
сiя́ бо е́сть кро́вь моя́, но́ваго завѣ́та, я́же за мно́гiя излива́ема во оставле́нiе грѣхо́въ
» (Мф. 26: 26-28).

Collapse )
о Российской глубинке..., О православии, о путешествиях

03 (16) апреля 2020 года. Страстная Седмица. Святые дня, молите Бога о нас! (ч.1)

Сегодня Православная Церковь чтит память:


Страстна́я седмица. Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери.

Прп. Никиты Исповедника, игумена обители Мидикийской (824).
Мц. Феодосии девы (307–308); мч. Ульфиана Тирского (306; Серб.); прп. Иллирика Марсионского (Пелопонесского); прп. Бургундофары (Фары), игум. Фармутьеской (657; Галл.); мчч. Елпидифора, Дия, Вифония и Галика; прп. Нектария Бежецкого (1492); прп. Амфилохия (Макриса), архимандрита Патмосского (1970; Греч.); 6000 мчч. Давидо-Гареджийской пустыни (1615/1616; Груз.).

Икона Божией Матери: «Неувядаемый Цвет».


Святые дня, молите Бога о нас!Преподобный Никита Мидикийский, игумен

прп_Никита_Мидикийский_игумен

Collapse )